Wersal Marii Leszczyńskiej i nie tylko …

Do napisania niniejszego tekstu zainspirowała mnie znakomita wystawa na  Zamku Królewskim w Warszawie – „Wersal Marii Leszczyńskiej, sztuka dworska we Francji XVIII wieku”. Wystawa trwała od 21 września 2013 roku  do 5 stycznia 2014 roku. Eksponaty na wystawę pochodziły z różnych francuskich kolekcji, w tym większość z Wersalu. Udało mi się dotrzeć na wystawę tuż przed jej zakończeniem, a mianowicie 4 stycznia. Oglądnie interesujących wystaw w ostatnich dniach ich trwania nie jest dobrym pomysłem, bo zawsze są tłumy zwiedzających, co bardzo utrudnia skupienie się na ich treściach.

Czytaj dalej