Rozlewiska Bugu w pierwszy dzień wiosny

Dzisiaj pierwszy dzień kalendarzowej wiosny. Ta astronomiczna przyszła już wczoraj o 23:45. Wiosna astronomiczna zawsze rozpoczyna się w momencie równonocy wiosennej i trwa do momentu przesilenia letniego (21 czerwca). Do tego czasu wciąż będzie przybywać światła dziennego, a noce będą stawać się coraz krótsze. Wczoraj też można było podziwiać piękny i rzadki spektakl –  zaćmienie Słońca.


Czytaj dalej

Bagna Biebrzańskie – ptasim szlakiem wczesną wiosną

Bagna biebrzańskie to największy kompleks naturalnych mokradeł w Europie Środkowej. Każdego roku wczesną wiosną tereny w dolinie Biebrzy zamieniają się w ogromne rozlewiska. W tym roku ze względu na małą ilość opadów śniegu w zimie, poziom wód jest niższy niż w latach poprzednich. W kwietniu i maju pojawia się tu ogromna liczba ptaków wodno-błotnych, niektóre bardzo rzadkie, jak batalion, czy kulik wielki.


Czytaj dalej