Rozlewiska Bugu w pierwszy dzień wiosny

Dzisiaj pierwszy dzień kalendarzowej wiosny. Ta astronomiczna przyszła już wczoraj o 23:45. Wiosna astronomiczna zawsze rozpoczyna się w momencie równonocy wiosennej i trwa do momentu przesilenia letniego (21 czerwca). Do tego czasu wciąż będzie przybywać światła dziennego, a noce będą stawać się coraz krótsze. Wczoraj też można było podziwiać piękny i rzadki spektakl –  zaćmienie Słońca.


Czytaj dalej